Długopisy reklamowe dla pracownika miesiąca

Długopisy reklamowe

Długopisy reklamowe

Wiele firm, dużych i tych mniejszych, organizuje obecnie konkursy czy różnego rodzaju akcje, mające na celu podniesienie wydajności pracy pracowników. Każdy pracownik, odpowiednio umotywowany, będzie pracował efektywniej. Konkursy tego rodzaju wiążą się oczywiście z nagrodami, co z jednej strony jest kosztem dla pracodawcy, ale z drugiej przynosi także liczne profity. Np. często można spotkać się z konkursem na pracownika miesiąca. Zostaje nim ten, kto osiągnie w danym miesiącu najlepszy wynik z całego zespołu czy nawet całej firmy (w zależności od jej wielkości i liczby zatrudnionych). Jakie nagrody taki pracownik miesiąca może otrzymywać? Często jest to tylko drobny upominek.Ów drobny upominek będzie, z punktu widzenia pracodawcy, jeszcze lepszym pomysłem na prezent, jeżeli będzie przy okazji dodatkowo reklamował przedsiębiorstwo. A to będzie osiągnięte, jeżeli doda się jakiś konkretny nadruk. Nadruk ten, co oczywiste, musi promować firmę. Wówczas upominek dla pracownika miesiąca staje się gadżetem reklamowym.

Pracownik miesiąca, czyli ten, kto osiągnął w danym miesiącu wynik najlepszy, może otrzymać np. długopisy reklamowe. Jak wspomniano, nie muszą to być prezenty wielkiej wartości, a zatem nic dziwnego, że długopisy reklamowe spotyka się w takich przypadkach często.

Naturalnym wydaje się fakt, że ze względu na bardzo niewielką powierzchnię, długopisy reklamowe nie są najlepszymi gadżetami do umieszczania na nich nadruków. Ale mają za to inną ogromną zaletę, która stanowi niejako kontrargument. Jest nim przydatność w codziennym życiu i codziennej pracy. Ta druga kwestia jest jeszcze jedną ważną sprawą z punktu widzenia pracodawcy.

Czy pracownik miesiąca będzie zadowolony z takiego upominku? Wiele zależy od tego, jak konkretnie będzie on wyglądał, jakiej konkretnie będzie wartości oraz w jakich okolicznościach zostanie wręczony. Wszystko to można zrobić dobrze, albo źle, zależy to od zaangażowania po stronie pracodawcy. Jak wiadomo, korzystne dla obu stron jest silne zaangażowanie pracodawcy w docenienie pracownika. Taki pracownik stara się potem w kolejnym miesiącu znowu pracować jak najefektywniej, aby znowu zasłużyć na tytuł pracownika miesiąca. I znów liczy na nagrodę.